Čia že je to holubička

 1. Čia že je to holubička
 2. Mám doma koníčka
 3. Rozkvitol divý mak
 4. Povedzte mi mamko
 5. Ty červená ružička
 6. Zavoňala fialenka
 7. Klebetnice
 8. Ďatelinka
 9. Poniže lesíka
 10. Bodaj by ťa sňah spálil
 11. Vodička studená
 12. Medňanské dievčatá
 13. Zasvietil mesiačik
 14. Jahody
 15. To najlepšie z 2. CD