Snívajúca

 1. Snívajúca
 2. V tom zelenom háji
 3. Kolo nás je cestička
 4. A či ťa Anička
 5. Počkaj synečku
 6. Spomienky na život
 7. Falošník
 8. Dve ľalie
 9. Prstienok na ruke
 10. Anička tra-la-la
 11. Svieť mi hviezdička
 12. Medulienka
 13. Balada o rybárovi
 14. Zbohom rodina
 15. Holubička mix